Kalite

LABORATUVAR

ISO 9001 kalite planı çerçevesinde tüm hammadde giriş kontrolleri, proses kontrolü ve ürün kontrol testleri Uluslararası ve TSE standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

 


Hammadde Giriş Kontrol Testleri:


 

 

• Reçinenin, viskozite, jel süresi, reaktivite, yoğunluk ve ıslatma süresi testleri
• Silis kumunun tanecik boyutu nem kaybı, yanma kaybı ve ıslanma süresi testleri
• Cam elyaf teks kontrolü, nem ölçümü ve yanma kaybı testleri
• Yardımcı hammaddelerin giriş kontrol testleri
• Akbor kalite planına uygun olarak yapılmaktadır.

 


Proses Kontrol Testleri:


 

Boru reçete kontrolü, boru iç çapını oluşturan mandrel ölçü kontrolü, kürleşme sıcaklık kontrolü ve periyodik reçine jel süresi testleri rutin olarak yapılmaktadır.

 


Ürün Kontrol Testleri


 

• Eksenel Çekme, çember çekme, halka rijitlik testleri
• Boru et kalınlık, iç ve dış çap ölçümleri,
• Boru sertlik(Barkol) testi,
• Boru basınç testi,
• Manşon basınç testi,
• Darbe dayanım testi,
• Uzun dönem testleri,


Uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.